Bok-tip­set!

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Pet­ra Lund­ström och Em­ma Lind­blom är någ­ra av lan­dets skar­pas­te när det kom­mer till id­rott­s­nut­ri­tion. Till­sam­mans har de bland an­nat gett ut bo­ken Bo­söns kok­bok och den lil­la spi­ral­bo­ken Ät rätt när du trä­nar. De ar­be­tar ock­så som re­surs­per­so­ner för Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té – två ”mat-tan­ter” att ha koll på med and­ra ord. Fun­de­rar du på vad som är bra cy­kel­mat och in­te vet vad du ska la­ga en ons­dags­kväll kan du med för­del spa­na in lax med nöt­täc­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.