Mi­ni­trap­pa el­ler klack

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Om du har till­gång till en trap­pa med max tre trapp­steg så är den ut­märkt att öva upp­för­s­tek­nik i. Den får gär­na va­ra li­te flack med lå­ga trapp­steg.

1. Stå upp på cy­keln och ta sats för att få upp li­te fart.

2. När du når fo­ten av trap­pan, pumpa till med ar­mar­na och över­krop­pen och för se­dan krop­pen och tyngd­punk­ten bak­åt över cy­keln. Lyft sam­ti­digt fram­hju­let ge­nom att dra sty­ret åt dig, ut­an att ryc­ka i det.

3. När bak­hju­let når fo­ten av trap­pan, bör­ja fö­ra krop­pen fram­åt för att få mind­re tyngd på bak­hju­let. An­vänd se­dan krop­pen för att ska­pa ett pen­del­mo­ment där du hä­ver dig fram­åt och upp­åt mot trap­pans topp.

4. Dra nu med dig cy­keln upp­för trap­pan och skjut den se­dan fram­åt så att krop­pen åter­i­gen ham­nar långt bak över cy­keln. För­sök att tram­pa så att du in­te tap­par så myc­ket fart.

5. För fram krop­pen så att du ham­nar i ne­u­tral po­si­tion och tram­pa vi­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.