Kom ihåg!

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Ut­förscyk­ling ska va­ra pre­stige­löst, ro­ligt, flowigt och pir­ra i ma­gen. På ett bra sätt. Om du in­te har kul kanske du har töjt li­te för myc­ket på din kom­fort­zon. Bac­ka då till­ba­ka ett steg och låt ut­veck­ling­en kom­ma na­tur­ligt. Med ti­den kom­mer din tek­nis­ka ni­vå att hö­jas till­sam­mans med farten och fly­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.