Åsa Er­lands­son

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

De fles­ta har nog va­rit med om att skiv­brom­sar­na lå­ter så att man näs­tan får skäm­mas, så även jag. Först bru­kar jag kol­la om brom­so­ken är rätt ju­ste­ra­de, el­ler om själ­va be­läg­gen är väl­digt ned­slit­na. Om in­te det hjäl­per kol­lar jag så att det in­te kom­mit nå­gon ol­ja el­ler an­nat skräp på be­lägg el­ler ski­vor. Ben­sin bru­kar fun­ka för ren­gö­ring, el­ler om du brän­ner be­läg­gen. Har även märkt att va­len av be­lägg kan gö­ra att det lå­ter mer el­ler mind­re. Viss typ av be­lägg lå­ter mer än and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.