Emil Lind­gren

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Om ski­van är smut­sig av ol­je­res­ter el­ler lik­nan­de så är det här det bäs­ta sät­tet att gö­ra rent:

Blöt ski­van med vat­ten, ta fin sand och låt det fäs­ta på ski­van. Cyk­la helst ner­för en bac­ke och brom­sa sam­ti­digt. Det fun­ge­rar i prin­cip som att du sand­papp­rar lätt på ski­va och be­lägg. Vips så bru­kar bromsen bli bå­de tyst och bi­ta som den ska.

Vid blött vä­der kan det va­ra så att bromsen skri­ker, och det är li­te oli­ka från broms till broms och vil­ken kom­bi­na­tion av broms­be­lägg och ski­va du an­vän­der. Jag ju­ste­rar mi­na brom­sar of­ta för per­fekt käns­la i bett och broms­punkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.