Slad­da!

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

8. Ibland tap­par du fäs­tet, men om det är bak­däc­ket som släp­per så be­hö­ver det in­te be­ty­da att du tap­par kon­trol­len. Le­ta upp en plan yta med li­te grus el­ler gräs och tes­ta gö­ra en sväng där du lå­ser bak­brom­sen och lå­ter bak­däc­ket tap­pa grep­pet mot mar­ken så att du slad­dar ge­nom kur­van. Du kan släp­pa pe­da­len med in­ner­fo­ten och hål­la den nä­ra mar­ken för att kun­na ta emot dig om slad­den blir för kraf­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.