Så tar du dig över små hin­der

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Välj ut en stig med mind­re stök och hin­der där du kan lä­ra kän­na bå­de din egen för­må­ga och cy­kelns be­gräns­ning­ar.

1. Slapp­na av i krop­pen. Mju­ka ben och lätt böj­da ar­mar, rum­pan över sa­deln och blic­ken fram­åt.

2. Stå med tunga föt­ter i at­tack­po­si­tio­nen och rör dig fram­åt och bak­åt med din tyngd­punkt be­ro­en­de på terrängen.

3. Rul­la följ­samt och mjukt över hind­ret.

4. Tram­pa på för att be­hål­la fart och ba­lans. Slu­tar du att tram­pa kom­mer cy­keln att stan­na, och en stil­lastå­en­de cy­kel tar sig in­te över nå­got alls. Farten är din vän!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.