5 tips när du ska bör­ja hop­pa

Cykelguiden - - Mtb Ckolan -

Sänk sa­deln så att du kan för­flyt­ta dig på cy­keln.

Ju­ste­ra re­tur­dämp­ning­en så att fjäd­ring­en blir mind­re stud­sig.

Slu­ta tram­pa en bit in­nan hop­pen, håll pe­da­ler­na ho­ri­son­tel­la med fa­vo­rit­fo­ten fram och fo­ku­se­ra på att hit­ta ba­lan­sen.

Pumpa mel­lan hop­pen för att få med dig farten.

Inga fing­rar på broms­hand­ta­gen un­der hop­pet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.