Här är ditt nya tåg

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

En minst sagt an­norlun­da händelse in­träf­fa­de på tom­ten hos en fa­milj i Djurs­holm un­der 23-ti­den i fre­dags för­ra vec­kan. I ett fot­bolls­mål som fa­mil­jen har på tom­ten ha­de näm­li­gen ett rå­djur rå­kat trass­la in sig or­dent­ligt ut­an att kom­ma loss.

– Det ska tyd­li­gen ha bli­vit gans­ka li­vat, man­nen som ring­de sa ”jag hål­ler på att bli ga­len av det här”, sä- ger Kjell Lind­gren på po­li­sens led­nings­kom­mu­ni­ka­tions­cen­tral.

Po­li­sens åt­gärd blev att kal­la in vilt­vår­da­re som kom till fa­mil­jen och kun­de se till att rå­dju­ret kom loss och kun­de springa där­i­från ut­an be­kym­mer.

– Man kan tän­ka sig att även rå­dju­ret lät li­te, så man har ju viss för­stå­el­se att fa­mil­jen tyck­te det var job­bigt, sä­ger Kjell Lind­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.