Vår Vi tving­a­de (så klart) prak­ti­kant att åka Grö­nans Ika­ros. nya skräck-attraktion Det­ta är hans upp­le­vel­se.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - HÖJDLED?

■■ 95 me­ter upp i luf­ten, i 93-gra­dig lut­ning med an­sik­tet rakt mot mar­ken i över 90 kilo­me­ter i tim­men. Nya åk­tu­ren Ika­ros be­skrivs som en skräckupp­le­vel­se. Vår prak­ti­kant Adam We­nell tes­ta­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.