Själv­plå­ga­re tän­ker på snö – och tom­ma chip­spå­sar

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - TOMASZ POZAR Ny­hets­chef Pra­ta med mig! tomasz.pozar@ di­rekt­press.se

NNär jag som yng­re satt och kä­ka­de po­tati­schips kun­de jag ibland fal­la in i en (för en chip­säls­ka­re) de­struk­tiv tan­ke­verk­sam­het som var svår att fly ifrån: Vid var­je chips jag tog, vid var­je tug­ga av den sal­ta po­ta­ti­sob­la­ten, tänk­te jag: snart är på­sen slut, snart tar chip­sen slut. Ett själv­plå­ge­ri.

Härom­da­gen, när jag skul­le häm­ta min dot­ter på för­sko­lan, vi­sa­de det sig att pe­da­go­gen fast­nat på sam­ma sätt. Hen­nes chip­spå­se var emel­ler­tid som­ma­ren. Vi snac­ka­de om väd­ret, vär­men och hur skönt allt är nu när hon plöts­ligt tit­ta­de upp mot him­len och ut­brast: ”Det är snart vin­ter igen. Två må­na­der Tomasz, två må­na­der” sa hon och be­rät­ta­de om hur otryggt det kän­des att lå­sa sko­lan en mörk kväll i de­cem­ber.

Nu i mid­som­mar­ti­der öns­kar jag där­med er al­la: se på chip­spå­sen som halv­full, in­te halv­tom.

Tomasz (chips)Pozar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.