Fäng­el­se för

”La Re­i­ne-man­nen”

Danderyds Nyheter - - News - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

Tre per­so­ner döms till fäng­el­se ef­ter en om­fat­tan­de be­drä­ge­ri­här­va gäl­lan­de för­sälj­ning­en av Li­be­ri­as re­si­dens­vil­la i Djurs­holm.

En av de döm­da är bland an­nat den ökän­de ekobrots­ling­en, ”La Re­i­ne-man­nen”, som ti­di­ga­re bli­vit dömd till sju års fäng­el­se för att ha svind­lat till sig nä­ra två mil­jar­der kro­nor i skal­bo­lags­af­fä­rer.

Re­dan i ja­nu­a­ri i år be­rät­ta­de Dan­de­ryds Nyheter om ett öde­hus i Djurs­holm som var re­si­dens­bo­stad för Li­be­ria.

I sam­band med ar­ti­keln pra­ta­de Dan­de­ryds Nyheter med en man som sa­de sig ha köpt hu­set från sta­ten Li­be­ria. Den man­nen ska se­na­re ha sålt vil­lan vi­da­re för 9,2 mil­jo­ner och i sam­band med det bli­vit stämd av Li­be­ris­ka sta­ten.

Hu­vud­per­so­ner­na i här­van är en 25-årig och 51-årig man och bäg­ge döms till tre och ett halvt re­spek­ti­ve tre års fäng­el­se för grovt be­drä­ge­ri.

Pa­ret som köp­te vil­lan av be­dra­gar­na har i rät­ten för­li­kats med Li­be­ris­ka sta­ten och de döm­da per­so­ner­na ska be­ta­la till­ba­ka kö­peskil­ling­en som de lu­ra­de de nya kö­par­na av vil­lan att be­ta­la.

FOTO: UFFE LINDEBORG

TOMT. Hu­set som stått tomt i många år fö­re­kom­mer i en stor be­drä­ge­ri­här­va som nu ser ut att ha nått sitt slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.