Vil­ken sport vill du prö­va på?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

The­re­sia Mar­tens, 33 år, Särs­kol­lä­ra­re: – Sal­sa. Jag har sett det på TV och någ­ra vän­ner dan­sar, men det svå­ra är att hit­ta en dans­part­ner. Fa­di Bruk, 31 år, stu­dent: – Ka­ra­te. Jag höll på med det för 15 år se­dan och skul­le be­hö­va bör­ja om från bör­jan med vitt bäl­te. Fred­ri­ka von Ro­sen, 60 år, Mång­syss­la­re: – Schack. Det är hjärn­gym­pa och man kan spe­la he­la li­vet och träf­fa oli­ka slags män­ni­skor från he­la värl­den. Philip Ask, 38 år, IT-pro­jekt­le­da­re: – Wingsu­it; när man hop­par ut från flyg­plan i en flyg­dräkt. Det vo­re häf­tigt att kän­na to­tal fri­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.