Dan­de­rydsbor­na: Så hål­ler vi liv i som­ma­ren

Danderyds Nyheter - - Front Page -

FI­KA PÅ DJURSHOLMS TORG

– Som­ma­ren som års­tid känns in­te slut, även om som­mar­lo­vet är det. Min pap­pa bru­kar ha på sig shorts och T-shirt och låt­sas som att det är fint vä­der året runt, sä­ger Ri­chard Ive­mark och tilläg­ger:

– Man får pas­sa på att va­ra ute, even­tu­ellt åka ut med bå­ten.

NJU­TA PÅ EN BÄNK VID STRANDVÄGEN

I jakt på att som­ma­ren fort­fa­ran­de le­ver i all­ra högs­ta grad så hit­ta­de vi 85-åri­ge Gö­ran Ige­mo på en bänk vid Stran­vä­gen i Djurs­holm. Och med sol­glas­ö­gon på och en pi­pa i mun så väl­kom­nar han hös­ten som han tror kom­mer bli fin.

– I fjol ha­de jag pe­lar­go­ner­na ute till no­vem­ber, det var en rik­tigt fin höst och jag tror den blir bra i år med. Jag tror års­ti­der­na för­skjuts li­te, sä­ger han.

Han be­rät­tar vi­da­re att han in­te va­rit iväg nå­gon­stans un­der som­ma­ren och att det of­tast har bli­vit nå­gon tim­me på bän­ken un­der som­mar­må­na­der­na.

– Det är ju trev­ligt att se båt­li­vet när det är igång. Så jag sit­ter här och fi­lo­so­fe­rar och pi­pan är mitt sig­num, det är ju näs­tan ing­en som rö­ker pi­pa läng­re, sä­ger han.

BAD I ÖSBYSJÖN

Som ett sista tec­ken på att augusti till­hör som­ma­ren och in­te hös­ten så be­ger vi oss till Ösbysjön där vi hit­tar vän­ner­na Kat­ha­ri­na, Vlad och Fe­lix som nju­ter i den 20-gra­di­ga vär­men.

– Som­ma­ren är knap­pas över när det är en sån här dag, sä­ger Fe­lix.

– För mig känns in­te sep­tem­ber som en som­mar­må­nad, så då kan man väl in­te sä­ga att det är som­mar rik­tigt. Men det är väl höst när man kän­ner att man in­te rik­tigt or­kar li­ka myc­ket el­ler vill gå ut på kväl­len, sä­ger Kat­ha­ri­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.