Så myc­ket peng­ar får Dan­de­ryds par­ti­er

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Var­je år får de par­ti­er som är re­pre­sen­te­ra­de i kom­mun­full­mäk­ti­ge i Dan­de­ryd ett så kal­lat par­ti­stöd från kom­mu­nen. Var­je par­ti mås­te år­li­gen re­do­vi­sa för kom­mun­full­mäk­ti­ge till vad peng­ar­na har gått.

Sum­man som be­ta­las ut är 32 000 per man­dat och även ett basstöd på 75 000 kro­nor som al­la par­ti­er får. ✔ Mo­de­ra­ter­na: 683 000 kro­nor (19 man­dat) ✔ Centerpartiet: 331 000 (8 man­dat) ✔ Li­be­ra­ler­na: 331 000 (8 man­dat) ✔ Krist­de­mo­kra­ter­na: 171 000 (3 man­dat) ✔ So­ci­al­de­mo­kra­ter­na: 171 000 (3 man­dat) ✔ Mil­jö­par­ti­et: 171 000 (3 man­dat) ✔ Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na: 107 000 (1 man­dat)

FO­TO: KE­VIN WEDIN

MEST OCH MINST. Mo­de­ra­ter­na får mest och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na minst när Dan­de­ryds kom­mun de­lar ut par­ti­stöd till de lo­ka­la par­ti­er­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.