Skör­de­fest i ko­lo­ni­om­rå­det

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Lör­da­gen den 16 sep­tem­ber så är det dags för skör­de­fest på Lärkäng­ens ko­lo­ni­om­rå­de. Det kom­mer ske för­sälj­ning av lunch, kaf­fe och fi­ka och såklart även av när­pro­du­ce­ra­de rot­sa­ker, grön­sa­ker, ho­nung, blom­mor och ört­salt.

Men det finns också en hel del med sa­ker att gö­ra. Häl­sa på och klap­pa hästar, byg­ga ett in­sekts­ho­tell, ut­byt frö­er, gå tips­pro­me­nad och lär dig allt som finns att kän­na till den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den i he­la Dan­de­ryd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.