Dan­de­ryds tre ”hot spots”

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Bland po­li­sens med­bor­gar­löf­te till Dan­de­rydsbor­na har man som upp­gift att va­ra än­nu mer syn­li­ga på tre plat­ser där in­vå­na­re upp­le­ver otrygghet. De plat­ser­na är Dan­de­ryds sjuk­hus, Mör- by centrum och på sto­ra in­farts­par­ke­ring­en vid Mör­by­ba­det. ”När vi är mel­lan upp­drag så ska vi för­sö­ka be­sö­ka de plat­ser­na un­der he­la dyg­net”, sä­ger Alex­an­der An­to­ni­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.