ALEX­AN­DER AN­TO­NI­AN

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Ål­der: 38 Bor: Vax­holm, även upp­växt där.

Po­lis­kar­riär: Tog ex­am­pen från po­lis­hög­sko­lan 2007 och har se­dan dess ar­be­tat i da­gens lo­kal­po­lis­om­rå­de Tä­by.

Aku­tell: Som ny­till­trädd kom­mun­po­lis i Dan­de­ryd Fa­vo­rit­plats: Strand­vä­gen i Djurs­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.