Sko­lan lik­nar en häk­tes­rast­gård

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! - 66an

I Ene­by­sko­lan kun­de vi un­der sjut­ti­o­ta­let åka ka­na ut­för en brant gräs­slänt, klätt­ra i äppelträd och rän­na ef­ter bol­lar och spel­ku­lor på fria ytor. Äp­pel­trä­den så­ga­des ner häromå­ret och den öpp­na grus­pla­nen be­grav­des un­der en konst­gjord åretrunt­mat­ta för re­gel­mäs­sigt boll­spel, som spri­der grö­na nano­par­tik­lar av plast i grund­vatt­net och nä­rings­ked­jan.

La­gom in­för skol­star­ten har nu gräv­sko­por­na schak­tat bort den all­ra sista fria gräsy­tan som ska er­sät­tas med en bas­ket­plan. Ene­by­sko­lan är nu en helt skyd­dad verk­stad som allt­mer lik­nar en häk­tes­rast­gård bakom höga gun­ne­bo­stäng­sel.

Håll ut i tre år stac­kars cur­la­de och inru­ta­de barn, på bak­si­dan av Bra­ge­sko­lan vän­tar än så länge en stor dunge med kul­lar, ste­nar och träd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.