En helt ny gam­mal värld öpp­na­de sig

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Okej, To­masz. Nu lyss­nar du in­te läng­re…”.

Min nä­sa har fast­nat i mo­bi­len och fo­kus lig­ger för tu­sen­de gång­en på ran­dom in­lägg på Facebook. En kort tid av sam­tal med min sam­bo se­na­re är nä­san där igen. Och jag vet in­te ens hur det gick till.

Mo­bi­ler av i dag är ju fan­tas­tis­ka. Ing­et snack! Men när de allt mer bör­jar vä­vas sam­man med hö­ger­han­den för­svin­ner nå­got an­nat. Så klart.

Vår re­por­ter träf­fa­de ny­li­gen ele­ver som på eget in­ti­a­tiv in­fört mo­bil­för­bud. Un­der skol­da­gen får ing­en blip­pa, scrol­la, goog­la…

”Jag kän­ner typ al­la i klas­ser­na nu. Det är ro­li­ga­re att gå till sko­lan nu. För­ut satt al­la i mo­bi­ler­na, nu sä­ger folk hej och bör­jar pra­ta”, sä­ger en ni­on­de­klas­sa­re.

En helt ny – gam­mal – värld öpp­na­de sig plöts­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.