Jät­te­suc­cé för kon­strun­dan – ”Tok­ga­let”

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

För­ra hel­gen var det dags för den tred­je upp­la­gan av Dan­de­ryds kon­strun­da. Fler än 70 lo­ka­la konst­nä­rer ställ­de ut och to­talt sked­de strax över 9 500 be­sök.

– Det är helt otro­ligt. Jag ha­de kanske räk­nat med 5 000 be­sök, då ha­de jag tyckt det va­rit bra. Det­ta är tok­ga­let, sä­ger Karin Nord­val­ler.

Med ut­stäl­lar­re­kord och be­sö­kar­re­kord und­rar man hur kon­strun­dan ska ta näs­ta steg. Karin väl­kom­nar al­la ideér från Dan­de­rydsbor hur den lo­ka­la konst­hel­gen ska främ­jas.

– Jag kan öns­ka mig att vi blir någ­ra tu­sen be­sö­ka­re till. Vi är ett al­ter­na­tiv till de eta­ble­ra­de gal­le­ri­er­na i in­ners­tan, men det här är så opre­ten­tiöst, det är ba­ra kom­ma, sä­ger hon och fort­sät­ter:

FOTO: ANNA WERNERS

KONST­SAM­LING. Kon­strun­dan in­led­des med väl­be­sökt ver­nis­sage på El­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.