26

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

: E PLATS ham­nar Dan­de­ryd på av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner när fö­re­ta­get Aku­tell Håll­bar­het un­der­sö­ker hur kom­mu­ner ar­be­tar med mil­jöfrå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.