Sjuk­husclow­ner ra­sar mot fil­men ”Det”

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Ny­in­spel­ning­en av Step­hen Kings klas­si­ker ”Det” med svens­ka Bill Skars­gård i hu­vud­rol­len har knap­past und­gått nå­gon. Fil­men, som ha­de svensk pre­miär i ons­dags, kret­sar kring skräck­fi­gu­ren Pen­ny­wi­se som iförd en för­vri­den clown­ko­stym skräm­mer små barn.

Fil­men har re­dan gjort suc­cé i USA där den dra­git in 105 mil­jo­ner kro­nor i bil­jettin­täk­ter – ba­ra förs­ta dyg­net. Men i Stock­holm var­nar nu fle­ra sjuk­husclow­ner för att fil­men ger en miss­vi­san­de bild av clow­ner.

– ”Det” är ing­en clown, ”Det” är ett mons­ter. Man har ta­git en fi­gur som van­ligt­vis är ro­lig och vän­lig och för­vri­dit den. Clow­ner är ju bar­nens bäs­ta vän­ner, som spri­der vär­me och kär­lek, sä­ger An­ne-Ma­rie Möl­ler, verk­sam­hets­le­da­re på ClownMe­di­cin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.