Är Norrort in­te alls vad jag tror att det är?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

För typ tio år se­dan träf­fa­de jag och min kom­pis en kil­le som sa att han var från Norrort. När vi frå­ga­de var i Norrort sva­ra­de han Ja­kobs­berg. Jag minns hän­del­sen så tyd­ligt, vi var helt säk­ra på att vi träf­fat den gal­nas­te man­nen i he­la uni­ver­sum, typ. Vi på­min­ner varand­ra ibland, om kil­len som trod­de att Jär­fäl­la var Norrort. Men nu kanske jag mås­te bac­ka helt.

För mig har Norrort all­tid va­rit Tä­by, Dan­de­ryd, Vallentuna och Åkers­ber­ga. Visst, Upp­lands Väs­by och Sol­len­tu­na får man kanske gå med på ock­så. En kol­le­ga på en sys­ter­tid­ning, Jär­fäl­la­bo, rub­bar ock­så min världs­bild när hon sä­ger att jo, Jär­fäl­la är Norrort. Vår ny­hets­chef tyc­ker dess­utom att Kungs­äng­en ock­så hör till Norrort (!).

Vi pas­sa­de på att ta ett li­tet grepp om det här – vad är egent­li­gen Norrort (läs mer på si­dan 4-5). Så vad är Norrort för dig?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.