SM-guld till ryt­ta­re från Djurs­holm

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

För­ra hel­gen red 13-åri­ga Eb­ba Eis­ner från Djurs­holm hem ett lagguld i SM i fält­täv­lan. Och i som­ras tog hon in­di­vi­du­ellt SM-brons.

– Det här har va­rit mitt del­mål he­la ti­den, att ri­da SM. Näs­ta år är må­let NM, och ef­ter det EM, sä­ger Eb­ba Eis­ner.

Hon täv­lar för Sto­ra Wäs­by och ri­der 11-åri­ag sto­et Wa­ter­loo.

– På täv­ling är jag gans­ka cool och det är bra för man mås­te kom­ma ihåg bå­de ett dres­syr­pro­gram och en hopp­ba­na och så är det en op­ti­mal tid som gäl­ler i ter­räng­en. Det är ba­ra att ta ett djupt an­de­tag och fo­ku­se­ra.

FO­TO: HE­GE HELLLSTRÖM

HÖLL HE­LA VÄGEN. 11-åri­ga Wa­ter­loo och 13åri­ga Eb­ba Eis­ner höll än­da in i mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.