Dan­de­ryd klätt­rar i nä­rings­livs­ran­king

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det är Svenskt Nä­rings­liv som ran­kar fö­re­tagskli­ma­tet i Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner. I årets ran­king ham­nar Dan­de­ryds kom­mun på en fem­te­plats, vil­ket är en för­bätt­ring från 2016 då man hamnade på en ti­on­de­plats.

– Det är myc­ket gläd­jan­de att vårt ar­be­te för ett gott nä­rings­livskli­mat ger re­sul­tat. Sär­skilt ro­ligt är att Dan­de­ryd för sjun­de året i rad lig­ger på förstap­lats då det gäl­ler ny­fö­re­ta­gan­de, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Ol­le Reichen­berg (M), på kom­mu­nens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.