Tyck­te sig se man med pi­stol i bil – följ­de ef­ter

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det var för­ra hel­gen, i lör­dags strax ef­ter kloc­kan tre på ef­ter­mid­da­gen, som polisen fick larm från en per­son som tyck­te sig se hur en per­son, i en bil åkan­des på E18, ha­de ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål i han­den. Bi­len ska ha åkt i sö­der­gå­en­de färd­rikt­ning och vitt­net följ­de ef­ter bi­len.

Po­lis­pa­trull lyc­ka­des stop­pa for­do­net i Söd­ra län­ken och där kon­trol­le­ra­de man de tre per­so­ner som ska ha be­fun­nit sig i bi­len. Då på­träf­fa­de polisen ett verk­tyg som kan ha miss­tol­kats som ett va­pen. En av per­so­ner­na med­gav även att han haft det i han­den un­der bil­tu­ren.

Un­der tis­da­gen in­träf­fa­de en tra­fi­ko­lyc­ka i Ene­by­berg mel­lan en bi­list och en fot­gäng­a­re. Olyc­kan ska ha in­träf­fat på Öst­ra Ban­vä­gen och fot­gäng­a­ren blev förd till sjuk­hus ef­ter att ha fått smär­tor i ryg­gen. Än så länge finns ing­en miss­tan­ke om brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.