Dags för monster­film – här är fem­säk­ra skräm­sel­kort

Danderyds Nyheter - - Stockholms Helg - Christof­fer Röstlund Jons­son christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Bland slaf­san­de zom­bi­er och gal­na gas­tar: näs­ta helg är det skräck­films­fes­ti­val. Här kom­mer fem säk­ra kort från en ry­sar­ex­pert. Mons­ters of film hem­sö­ker sta­den den den 4– 8 ok­to­ber. Vi bad för­fat­ta­ren He­le­na Dahl­gren, en fruk­tans fa­na­ti­ker, att tip­sa om säk­ra skräm­sel­kort i det blod­be­sud­la­de pro­gram­met.

1. ”DAWN OF THE DEAD”

– Nu har ni chan­sen att se Ge­or­ge A. Ro­me­ros zom­bi­e­klas­si­ker från 1978 på bio. Och äta fru­kost me­dan du lyss­nar på ett sam­tal om re­gis­sö­rens arv. Kon­sum­tions­kri­tik, un­der­gång och svin­snyg­ga hop­pa högt-rys­lig­he­ter som al­la san­na skräck­äls­ka­re mås­te ha sett. Ro­me­ro dog ti­di­ga­re i år; vi sak­nar dig.

2. ”KIL­LING GROUND”

– Det otäc­kas­te som finns är ett li­tet barn som kom­mer stapp­lan­de ut på en väg. Trai­lern för den här hyl­la­de au­stra­li­en­sis­ka fil­men gav mig gås­hud.

3. ”MY FRI­END DAHMER”

– Ni som gil­la­de ”Se­ri­al” mås­te se det här por­trät­tet av 1900-ta­lets mest ökän­da se­ri­e­mör­da­re.

4. ”THE BOOK OF BIRDIE”

– Ton­år, mör­ker, ett fall­fär­digt klos­ter – what’s not to lo­ve? Ili­ri­da Me­me­dov­ski i huvudrollen har en ut­strål­ning likt Wi­no­na Ry­der i ”He­at­hers”. Men in­ram­ning­en är av­se­värt blo­di­ga­re.

5. ”IT CAME FROM THE DESERT”

– Kom­bi­na­tio­nen öken, mi­li­tä­rer och jät­te­my­ror på anabo­la ald­rig slu­tar va­ra kul. Se­dan nya ”Twin Pe­aks” känns Ne­va­daök­nen he­ta­re än nå­gon­sin.

GOTH OCH BLAN­DAT. He­le­na Dahl­gren äls­kar att bli rädd. För­ra året släpp­te hon boken ”100 hems­kas­te”, där hon lis­tar fa­vo­ri­ter in­om skräc­kens kul­tur.

MONSTERMYROR. Fil­men ”It came from the desert”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.