Hon är Dan­de­ryds sjuk­hus nya vd

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Yvon­ne Haglund Åkerlund till­trä­der som ny vd för Dan­de­ryds sjuk­hus. I en in­tern in­ter­vju med Dan­de­ryds sjuk­hus be­rät­tar hon att hon nu först och främst ska sät­ta sig in i sjuk­hu­sets ar­be­te.

– Dan­de­ryds sjuk­hus är ett vik­tigt sjuk­hus som står in­för spän­nan­de ny- och om­bygg­na­tio­ner samt ut­veck­ling av nya ar­bets­sätt, sä­ger hon i ett press­med­de­lan­de.

Vi­da­re be­rät­tar hon att fo­kus hand­lar om att ge vård till de med stör­re be­hov.

– Högt på agen­dan står DS nya upp­drag, som hand­lar om mer akut vård till pa­ti­en­ter med stör­re be­hov.

FOTO: DAN­DE­RYDS SJUK­HUS

NY CHEF. Yvon­ne Haglund Åkerlund ta­re över rod­ret på DS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.