Danderyd et­ta på in­komst­lis­tan

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

En­ligt pre­li­mi­nä­ra siff­ror från Sta­tis­tis­ka central­by­rån öka­de fjol­å­rets me­di­an­lön med 2,4 pro­cent över he­la lan­det. Pre­cis som 2015 top­par Dan­de­ryds kom­mun lis­tan även den­na gång. Här lig­ger me­di­an­lö­nen på 361 916 kro­nor.

Tä­by kom­mun är tvåa på lis­tan, ock­så det sam­ma pla­ce­ring som 2015. Där är me­di­an­lö­nen 350 235 kro­nor.

Den svens­ka me­di­an­lö­nen för 2016 upp­gick pre­li­mi­närt till 269 917 kro­nor. Siff­ror­na vi­sar att me­di­an­lö­ner­na skil­jer sig åt myc­ket i Sve­ri­ge. Den kom­mun som ham­nar i bot­ten, Eda kom­mun i Värm­lands län, kan vi­sa på en me­di­an­lön på 209 403 kro­nor för 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.