Tving­a­des ta ut peng­ar un­der på­stått kniv­hot

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

Det var i lör­dags kväll för­ra hel­gen, kloc­kan 18.24, som po­li­sen fick ett sam­tal från en an­mä­la­re bo­en­des i Danderyd. Man­nen ska ha va­rit på väg hem med tun­nel­ba­nan då en för ho­nom okänd per­son sat­te sig bred­vid ho­nom och sa att han ha­de en kniv på sig.

– An­mä­la­ren kän­de sig ho­tad och tving­ad till att gå av med man­nen vid Dan­de­ryds sjuk­hus för att ta ut peng­ar, sä­ger Sven-Erik Ols­son på po­li­sens läns­kom­mu­ni­ka­tions­cen­tral.

– Jag vet in­te ex­akt hur det ska ha gått till. De ska ha gått till Press­by­rån och där ska an­mä­la­ren ha ta­git ut peng­ar till gär­nings­per­so­nen.

En­ligt po­li­sen kom­mer man ar­be­ta vi­da­re med att ana­ly­se­ra över­vak­nings­bil­der från tun­nel­ba­nan och från Press­by­rån.

– Jag vet ing­et mer om den som är ut­satt för brot­tet, för­u­tom att han in­te ska ha bli­vit ska­dad men bli­vit myc­ket rädd, sä­ger SvenErik Ols­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.