Hål­ler tum­mar­na

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

100 hy­res­rät­ter för stu­den­ter ska byg­gas i Danderyd. Nu hål­ler vi tum­mar­na att det blir hu­ma­na hy­ror ock­så. Ma­ri­na A Da­vids­dot­ter (V)

För­ra veckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.