När är det okej att bör­ja julpyn­ta?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Eri­ca Land, 33, mam­ma­le­dig: – Jag bör­jar nog vid förs­ta ad­vent. Men jag har ing­et emot att man bör­jar ti­digt, men man kan vän­ta till ef­ter Hal­lo­ween.

Ja­ne Lam­bour­ne, 48 år, lä­ra­re: – Helst så sent som det går, julaf­ton kanske el­ler nå­gon dag in­nan tyc­ker jag.

An­ders Hei­den­berg, 56, kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult: – Så sent som möj­ligt! Jag tyc­ker da­gen fö­re julaf­ton, men min fru har en an­nan agen­da.

Christer Eklöf och Björn Ros, bäg­ge 75:: – Förs­ta ad­vent sä­ger jag, sä­ger Christer – I mit­ten av no­vem­ber, då mås­te man kon­trol­le­ra så allt fun­kar, sä­ger Björn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.