För­sök­te stjä­la båt­mo­tor från tomt

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det var kloc­kan 03.17, nat­ten till mån­da­gen, som en bo­en­de på Han­dels­vä­gen i Dan­de­ryd ska ha be­vitt­nat två per­so­ner på sin båt på tom­ten:

– Man har där en båt på tom­ten och ser då två per­so­ner som ver­kar va­ra i full färd med att stjä­la båt­mo­torn. Av nå­gon an­led­ning har de sen sprung­it från plat­sen och mo­torn lig­ger kvar bred­vid bå­ten, sä­ger Sven-Erik Ols­son på po­li­sens läns­kom­mu­ni­ka­tions­cen­tral.

– Vi åk­te dit med hund­patrull ut­an att få tag i nå­gon, för­mod­li­gen har de haft ett for­don nä­ra plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.