Fyl­ler 20 – här är någ­ra av dess mil­stol­par

Danderyds Nyheter - - Stockholms Helg -

spe­la för en back öl. De spe­la­de ett par lå­tar och sen fort­sat­te Pe­te Doherty med att gäs­ta Black Lips. Vi drog i nöd­brom­sen när han bör­ja­de hug­ga med mick­sta­ti­vet mot lam­por­na och ram­la­de och bör­ja­de blö­da. Det slu­ta­de med tumult när vi slä­pa­de ho­nom av scen, vil­ket för­e­vi­ga­des av al­la fo­to­gra­fer på plats. Ex­pres­sen skrev ’Pe­te Doherty löp­te amok på rock­klubb”’ De­ras sing­el ”Nor­way” fick dem att ex­plo­de­ra någ­ra må­na­der ef­ter att spel­ning­en spi­kats. De kun­de ha spe­lat för 2 000 pers men det var ba­ra 500 lyck­li­ga som fick plats på De­ba­ser Slus­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.