Vem är Dan­de­ryds Askunge?

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det var för­ra mån­da­gen, på vägen till job­bet, som Mag­da­le­na Wold såg en över­gi­ven sko på cy­kel­ba­nan strax ef­ter Dan­de­ryds sjuk­hus mot Mör­by.

– Den låg där all­de­les över­gi­ven, så jag ställ­de den på en ellå­da så att nå­gon för­hopp­nings­vis skul­le hit­ta sin tap­pa­de sko, sä­ger hon.

Men da­gar­na gick och skon stod kvar, så Mag­da­le­na be­slu­ta­de sig för att ta med sig skon till job­bet.

– Den såg så en­sam ut, så i tors­dags tog jag med den till job­bet och har tor­kat den med tid­nings­pap­per och i dag ska jag och en kol­le­ga smör­ja in den.

Mag­da­le­na har gjort ef­ter­forsk­ning­ar på skon och kom­mit fram till att den är gjord i Austra­li­en, är av mär­ket R.M Wil­li­ams och upp­skatt­nings­vis är i stor­lek 38-39. Nu åter­fås den mot prov­ning av skon som Mag­da­le­na har på sin ar­bets­plats på Svärd­vä­gen. Hon nås på 0736-620 025.

Vår re­por­ter Ke­vin We­din pro­va­de – han är in­te Askung­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.