Var med och vi­sa Mör­by in­nan Mör­by C

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Mel­lan den 9 feb­ru­a­ri och 3 mars an­ord­nar Dan­de­ryds hem­bygds­för­e­ning en fo­tout­ställ­ning på bib­li­o­te­ket i Mör­by cent­rum. Ut­ställ­ning­en kom­mer hand­la om ti­den in­nan Mör­by cent­rum bygg­des. Där­för sö­ker nu för­e­ning­en så många fo­ton som möj­ligt som Dan­de­rydsbor sit­ter in­ne på.

– Det vo­re kul om man kan gö­ra ett li­tet upp­rop nu och få fo­ton från förr från om­rå­den. Och en li­ten histo­ria om man har nå­got, vad som helst, att be­rät­ta, sä­ger Fran­ci­ska Sieu­rin-Lön­nqvist.

Bil­der­na går att skic­ka till dan­de­rydshf@gmail.com el­ler via brev till Häst­hags­vä­gen 7, 182 39 Dan­de­ryd.

FOTO FRÅN FÖRR. Dan­de­rydslund, vil­lan som låg strax norr om nu­va­ran­de Mör­by cent­rum. Bil­den ta­gen i skif­tet 1920–1930-ta­let. Bil­den är ut­lå­nad av John-Lars de Chas­seur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.