Ska­de­gö­rel­se mot be­grav­nings­by­rå

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Det var un­der ons­dags­kväl­len för­ra vec­kan som po­li­sen fick in en an­mä­lan om att en man kas­ta­de ett fö­re­mål ge­nom en bu­tiksru­ta i Mör­by cent­rum. När po­li­sen kom till plat­sen vi­sa­de det sig att bu­ti­ken var en be­grav­nings­by­rå med föns­ter som vet­ter mot ga­tan.

– Ing­et stals och po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­sen som ska­de­gö­rel­se, sä­ger An­ders Bryg­gels­son på läns­kom­mu­ni­ka­tions­cen­tra­len.

– Det är svårt att sä­ga var­för nå­gon skul­le göra så, men det kanske hand­lar om att nå­gon som ba­ra vill för­stö­ra, sä­ger An­ders Bryg­gels­son.

KROS­SA­DE RU­TA. Ing­et stals i sam­band med ska­de­gö­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.