Gi­van­de klapp­jakt hos scou­ter­na

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom

Det är långt kvar till jul, men nu är Djurs­holm Bri­tish Scout Troop i färd med att slå in jul­klap­par i färg­gran­na pap­per. Scout­kå­ren del­tar näm­li­gen i Lä­kar­mis­sio­nens och Hu­man Bridges in­sam­ling av jul­klap­par till barn i Ös­teu­ro­pa.

Djurs­holm Bri­tish Scout Troop är med i Lä­kar­mis­sio­nens och Hu­man Bridges in­sam­ling av jul­klap­par till barn i Ös­teu­ro­pa (Ru­mä­ni­en, Ukrai­na, Mol­da­vi­en och Ge­or­gi­en) – Ak­tion Julklap­pen.

– Vi gjor­de det för förs­ta gång­en för­ra året. I Eng­land har vi nå­got lik­nan­de, Christ­mas shoe­box, och jag sök­te ef­ter nå­got lik­nan­de, sä­ger Bec­ca Fel­ga­te, scout sec­tion le­a­der.

– Jag tror att det är väl­digt bra för vå­ra barn att in­se att det finns folk som in­te har allt det vi har, och hjäl­pa dem.

För­u­tom skol­ma­te­ri­a­let som sko­lan ord­nar har bar­nen ta­git med sig det som finns på lis­tan av sa­ker man får skic­ka: rit­block, färg­kri­tor, ta­blettask, tvål, tand­kräm, tand­bors­te bland an­nat.

– De är väl­digt sö­ta, för de har med sig pre­cis ett ”gift set” var. De vill verk­li­gen ge en jul­klapp var per­son­li­gen, sä­ger Bec­ca Fel­ga­te.

Nay­e­on, 10 år, har sett fram­e­mot att få ge bort jul­klap­par.

– Om vi gör det här hjäl­per vi folk som in­te har det vi har. Jag vill se and­ra barn le pre­cis som jag gör när jag får jul­klap­par, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Jag tror att bar­nen blir gla­da, som jag blir av att hjäl­pa dem. Jag för­sö­ker göra nå­got bra för för­änd­ring.

NISSAR. Ma­til­da och Nay­e­on är gla­da över att ge bort pa­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.