Pas­sa på att slänga gra­nen

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Ju­len är över och en del kanske re­dan nu är sug­na på att hi­va gra­nen all värl­dens väg för att gå vi­da­re så fort som möj­ligt. Men un­der de­lar av ja­nu­a­ri finns det möj­lig­het att slänga din gran (oav­sett om det är en natur- el­ler plast­gran) på fle­ra plat­ser i kom­mu­nen.

Datum och plats: Va­sa­sko­lan 6/1 (9-11), Lill­kal­mar 6/1 (14-16), Stock­ha­gens IP 17/1 (16.30-19.30), Kloc­ka­räng­en 20/1 (9-11), Bra­ge­sko­lan 20/1 (14-16), Ene­by­bergs IP 31/1 (16.30-19.30).

FO­TO: MOSTPHOTOS

ÅTERVINNING. Gra­nen ska åter­vin­nas!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.