Är det kanske Os­si­an vi ska tac­ka för In­ver­ness?

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! - Chris­ter Alm Ene­by­berg

An­gå­en­de In­ver­ness i Danderyd tor­de det ha att gö­ra med den be­und­ran för Skott­land som kom ef­ter boken ”Os­si­ans sång­er” från 1760-ta­let. En be­und­ra­re var kej­sar Na­po­le­on I. Han lär ha namn­gi­vit Os­kar I, kung i Sve­ri­ge, ef­ter en hjäl­te i boken. Och han, kung­en, kan ju ha namn­gi­vit plat­sen in­te långt från Ul­riks­dal. El­ler så har nå­gon an­nan be­und­ra­re av Skott­lands­ro­man­ti­ken kal­lat sitt stäl­le så.

23 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.