Labra­dor retri­e­ver mest po­pu­lär

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Dan­de­ryds hund­lis­ta top­pas av labra­dor retri­e­ver – det finns 151 så­da­na hun­dar i kom­mu­nen. Tvåa lig­ger gol­den retri­e­ver, trea ”tryf­fel­hun­den” la­got­to ro­mag­no­lo och fy­ra jack rus­sell.

I grann­kom­mu­nen Tä­by finns 171 labra­dor retri­e­ver, vil­ket gör ra­sen till den mest po­pu­lä­ra även där. På and­ra plats lig­ger gol­den retri­e­ver, trea är schä­fer och fy­ra ca­va­li­er king char­les spa­ni­el.

I Val­len­tu­na finns 129 schä­fer­hun­dar – den po­pu­lä­ras­te ra­sen i kom­mu­nen. Andra­plat­sen in­ne­has av gol­den retri­e­ver, följd av labra­dor retri­e­ver och rottwei­ler.

To­talt finns 1 856 hun­dar i Dan­de­ryd, 3 043 hun­dar i Val­len­tu­na och 3 493 hun­dar i Tä­by.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LABBRAPPORT. Labra­dor retri­e­ver är Dan­de­ryds­bons bäs­ta vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.