Så många ny­an­län­da flyt­tar hit i år

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

För­ra året så an­vi­sa­des 148 ny­an­län­da per­so­ner till Dan­de­ryds kom­mun. Av des­sa var 14 per­so­ner en­sam­kom­man­de barn. Men hit­tills har enbart 140 av de som an­vi­sa­des till kom­mu­nen bo­satt sig här och kom­mu­nen med­de­lar nu att de övri­ga 22 per­so­ner­na flyt­tar in un­der året.

Men un­der 2018 är an­ta­let an­vi­sa­de ny­an­län­da till Danderyd nå­got läg­re än för fö­re­gå­en­de år. Av de 139 per­so­ner­na som vän­tas flyt­ta till kom­mu­nen un­der året så är nä­ra hälf­ten barn som flyt­tar hit till­sam­mans med sin fa­milj.

Många av de som kom­mit till kom­mu­nen bor i nå­gon av de till­fäl­li­ga bo­stä­der som kom­mu­nen byggt, bland an­nat i när­he­ten av Dan­de­ryds gym­na­si­um och på En­mans väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.