Larm om bråk på Dan­de­ryds sjuk­hus

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Vid 15.30 i tis­dags fick po­li­sen in ett larm om ett på­gåen­de bråk på Dan­de­ryds sjuk­hus.

– Det var en tim­me se­dan vi fick larm från sjuk­hu­set, sä­ger Åsa Wal­len­tin, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

– En per­son ha­de brå­kat med per­so­nal. Jag har in­te de­tal­je­ra­de upp­gif­ter om det.

En­ligt po­li­sen ha­de det strax ef­ter halv fem lug­nat sig på plat­sen.

– Ord­nings­vakt är till­kal­lad till plat­sen och det står att det är lugnt just nu. Men vi är där ute för att re­da ut vad som hänt och se till att det är lugnt på plat­sen, sä­ger Åsa Wal­len­tin.

FO­TO: MAR­CUS JO­SEFS­SON

BRÅK. Po­lis kal­la­des un­der tis­da­gen till Dan­de­ryds sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.