Varg­stam­men tål ing­en jakt

Danderyds Nyheter - - TYCK OM! -

An­gå­en­de myn­dig­he­ter­nas be­slut,att be­dri­va li­cens­jak­ter och skydds­jak­ter på varg, vill jag häv­da föl­jan­de:

De svens­ka var­gar­na, är starkt in­av­la­de och tål ing­en jakt! 350 djur, är för li­te, att få en livs­kraf­tig varg­stam! And­ra län­der i Eu­ro­pa, har be­tyd­ligt fler var­gar.

Myn­dig­he­ter­na, är jä­vi­ga och fat­tar be­slut om jakt, på grå­be­nen på jä­gar­nas och där­med i eget in­tres­se!

Svens­ka jä­gar­för­e­ning­en, har sta­tio­ne­rat sig i riks­da­gen, för att på­ver­ka och se till att myn­dig­he­ter­na, be­dri­ver den­na rov­djurs­po­li­tik!

Jag hop­pa satt djur skydds­or­ga­ni­sa­tio­ner­na, för­dess a pågående utrot­nings­jak­ter till EU-dom­sto­len!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.