Mäk­la­re bör­jar klä ut sig

Danderyds Nyheter - - HEMMA -

Mäkla­ren Bo Lingse­ri­us dy­ker upp i en bo­stads­an­nons iklädd ping­vin­ko­stym. – På nå­got sätt mås­te man lät­ta upp all­va­ret men än­då va­ra se­ri­ös så man in­te kli­ver över kan­ten. Jag an­vän­der ping­vi­ner för att ska­pa en varm fa­mil­je­käns­la, för­kla­ra­de han sitt till­tag. Två år tidigare har han fo­to­gra­fe­rats i frack i sam­band med att en ett med stort renoveringsbehov skul­le ut på mark­na­den. – Vi var tvung­na att gö­ra nå­got med tan­ke på hur lä­gen­het såg ut. Det är frac­ken i kon­trast till lä­gen­he­tens skick som gör det, sa­de Bo Lingse­ri­us då.

FOTO: REMAX SVE­RI­GE

6 201

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.