Suc­célä­gen­he­ten i Vasastan: Ostä­dad, stö­kig och ostaj­lad

Danderyds Nyheter - - HEMMA -

Stort in­tres­se, tu­sen­tals klick och många som har åsik­ter. Att lå­ta en lä­gen­het se ut som en pap­persin­sam­ling var ett smart drag ur in­tres­se­syn­punkt. Det vi­sars sig att säl­ja­ren sam­lar på tid­nings­pap­per och mäk­lar­na fo­to­gra­fer då lä­gen­he­ten ut­an att flyt­ta på en pi­nal. Ett lyc­kat drag, an­non­sen ses över 17 000 gång­er de förs­ta fem da­gar­na. – Säl­ja­ren har sten­koll på allt och vil­le in­te att vi skul­le rö­ra runt el­ler ma­ga­si­ne­ra det el­ler staj­la. Då sa vi att vi gör en grej av det, och fo­tar lä­gen­he­ten ex­akt som den är, sä­ger Fred­rik Flo­din, an­sva­rig fas­tig­hets­mäk­la­re på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

FOTO: ERIK OLSSON FASTIGHETSFÖRMEDLING

8 201

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.