Nu job­bar vi vi­da­re mot top­pen – ihop!

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

För un­ge­fär tre år se­dan star­ta­de vi Dan­de­ryd Nyheter och vi job­bar dag­li­gen oer­hört hårt för att va­ra er lo­ka­la ny­hets­för­med­la­re num­mer ett. Dan­de­ryd Nyheter är, som många re­dan vet, en pap­pers­tid­ning som kom­mer ut en gång i vec­kan till al­la hus­håll i Dan­de­ryd. Men viss­te ni om att vi klas­sas som en dags­tid­ning på nä­tet?

På vår sajt dan­de­rydsny­he­ter.se ger vi er dag­li­gen se­nas­te nytt om allt som hän­der i och rör Dan­de­ryd kom­mun. På vår Fa­ce­book­si­da, som jag hop­pas att du re­dan gil­lar och föl­jer, de­bat­te­ras det of­ta friskt. Dess­utom kan ni en­kelt skic­ka med­de­lan­den med bå­de tips och frå­gor till oss där.

An­ta­let lä­sa­re av vå­ra ar­tik­lar blir ba­ra fler. En stor eloge ska själv­klart vå­ra lä­sa­re ha: ni vi­sar dag­li­gen enormt en­ga­ge­mang och ger oss all­tid re­spons. Tack!

Nu job­bar vi vi­da­re mot top­pen.

PANIK. In­led­ning­en av vec­kan var ing­en höj­da­re för oss som är börs­in­tres­se­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.