Dres­sy­re­li­ten kom­mer till Djurs­holm

Danderyds Nyheter - - Danderyds -

Nu på sön­dag den 11 feb­ru­a­ri, mel­lan 09–18, är det fullspäc­kad dag på Djurs­holms Rid­sko­la och Rid­klubb. Då kom­mer näm­li­gen Pa­trik Kit­tel dres­sage tour till Djurs­holm, han är fler­fal­dig svensk mäs­ta­re och EM-me­dal­jör i dres­syr.

Vi är otro­ligt gla­da och stol­ta för att Pa­trik har valt just Djurs­holm för sin Dres­sage Tour. Vi har lång er­fa­ren­het av att ar­ran­ge­ra sto­ra events och det kom­mer att bli en här­lig dag i ridspor­tens tec­ken. Vi väl­kom­nar varmt al­la dres­syr­in­tres­se­ra­de i re­gi­o­nen till Djurs­holm, sä­ger Su­san­ne Mar­ti­nel­le, ord­fö­ran­de i Djurs­holms Rid­klubb.

FOTO: HEGE HELLSTRÖM

TÄVLING. Djurs­holms Rid­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.