Ex­tra myc­ket klot­ter i Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - Danderyds -

På sin hem­si­da med­de­lar Dan­de­ryds kom­mun att det för när­va­ran­de klott­ras ex­tra myc­ket på el­skåp runt om i kom­mu­nen. Ser man klot­ter så kan man fo­ta och skic­ka en felan­mä­lan via kom­mu­nens hem­si­da.

”Ären­den som kom­mu­nen har ju­ri­disk rätt att han­te­ra skic­kas vi­da­re till ent­re­pre­nör för åt­gärd. Övri­ga ären­den skic­kas till äga­ren av el­skåpen som an­sva­rar för åt­gärd”, skri­ver kom­mu­nen.

Vi­da­re skri­ver man att när man sa­ne­rar med hög­trycks­spru­ta så är man be­ro­en­de av vä­der­för­hål­lan­det. Är det för kallt ute kan man be­hö­va in­vän­ta mil­da­re vä­der för att und­vi­ka hal­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.